piątek, 8 marca 2013

Praca Na Miejscach Mocy W Egipcie


 Marina Mockałło i Bogusław Artur oraz Swietłana Świder  

                zapraszają na Warsztat w Egipcie 7–15 maj 2013 r.

Praca na miejscach mocy i aktywacje energii wyższych wymiarów


Trasa:
Luksor, Teby, Świątynia Karnak, Dolina Królów, Sanktuarium Królowej Hatszepsut, Medinet Habu, Kompleks świątyń poświęconych bogowi Horusowi. Wyjazd do świątyni Ramzesa II w Abu Simbel.


W programie między innymi:
Jednodniowe wyjazdy oraz kilkudniowa wycieczka statkiem na miejsca mocy.

Świątynie w Luksorze i Karnaku oprócz swojej potężnej archetypowej energii stanowią również ważne generatory, przyjmujące i przekazujące Nowe Energie Wyższych Wymiarów oraz nowe kody Centralnego Słońca.

W tych miejscach będziemy pracować nad przemianą starych kodów dualności i przejściem w nowe stany energetyczne.


Będzie przeprowadzona praktyka „Zmiana matrycy narodzin i nastrojenie na matrycę idealnego zdrowia”.

Energie świątyń w Luksorze pomogą zakończyć niepotrzebne nam już sytuacje i relacje lub przenieść je na nowy pozytywny poziom.

W Abu Simbel będziemy pracować z Energiami obfitości z podłączeniem do generatorów tworzenia tych Energii.W trakcie wyjazdów i po powrocie grupowa praca nad integracją własnych odczuć energii miejsca, określenie karmicznych problemów każdego i odnalezienie sposobów pracy z nimi przy pomocy nowych Energii, które przyszły na ziemię w dniach od 10 do 21 grudnia 2012 r., oraz lokalnych energii miejsca mocy z prośbą do Bogów Egipskich o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.

Pracę nad problemami karmicznymi za pomocą wirtualnej wyroczni będzie prowadziła Swietłana Świder przy pomocy unikalnego programu autorskiego grupy naukowców z Rosji. Swietłana pokaże nam też runiczne wirtualne programy, które mogą wskazać archetyp problemu i sposoby jego korekty.

Marina i Bogusław będą prowadzić codzienne grupowe praktyki medytacyjne i energetyczne, transmutujące indywidualne i grupowe problemy.


Rezerwujemy też czas nad odpoczynek (morze, słońce, relaks).

Sprawy organizacyjne.

Wylot z Warszawy, przelot czarterem 7 maja 2013 odlot i przylot może być przesunięty o dwa dni do przodu lub do tyłu.
Przylot do Warszawy 15 maja 2013 r.

Cena 3 600 zł.
Obejmuje;
Przelot samolotem,
Pobyt w hotelu ***,
Kilkudniowa wycieczka statkiem,
Wyjazdy do miejsc mocy,
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja,
Cena nie zawiera:
  • wizy egipskiej 15 USD płatnej w Egipcie na lotnisku
  • zwyczajowych napiwków i innych wydatków osobistych
Zapisy mejlem: marina.mockallo@op.pl informacja tel: 22 621 54 01 w godzinach 10.30 – 18.00.  
Przy zgłaszaniu się proszę podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość, adres zameldowania, numer paszportu, telefon kontaktowy.
Warunki Płatności

Cą kwotę 3600zł. należy wpłacić  nie później niż do 5 kwietnia 2013 r. 
 
na konto w Banku PKO BP. S.A.;
Tao Universum Marina Mockałło
nr konta 07 1020 1156 0000 7102 0010 8290 
 

Dodatkowe informacje
WIZA I PASZPORT - WAŻNE
Wizę kupuje się po przylocie do Egiptu na lotnisku, koszt 15 USD. Paszport przy wjeździe do Egiptu musi być obowiązkowo ważny minimum 6 miesięcy do przodu od momentu wjazdu do Egiptu.
  1. Lecimy czarterem i godzinę wylotu z Warszawy i proszę sprawdzić na 48 godzin przed wylotem. Uprzedzam, że w przypadku czarterów godziny mogą się zmienić. Pierwszy i ostatni dzień imprezy jest przeznaczony w całości na podróż, ewentualna zmiana wylotu lub powrotu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń z tytułu skrócenia lub wydłużenia pobytu chyba, że spowodowała ona zmniejszenie liczby noclegów.
  2. Uszanuj uczestników - nie nagrywaj kamerą i nie rób zdjęć w trakcie warsztatu oraz medytacji. Można nagrywać ścieżkę dźwiękową. 
  3. Biuro Podróży organizujące wyjazd  Supertour Lufthansa City Center Warszawa.                     
Zapisy mejlem: marina.mockallo@op.pl informacja tel: 22 621 54 01 w godzinach 10.30 – 18.00. Przy zgłaszaniu się proszę podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość, adres zameldowania, numer paszportu, telefon kontaktowy. 
Warunki rezygnacji:
Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału, składając oświadczenie pisemne przesłane listem poleconym oraz mejlem do zapisującego  w terminie do 4 04 2013 r zwrot w całości. Po tym terminie w po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie organizującego wyjazd biura podróży Supertour Lufthansa City Center Warszawa a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji.

GRATIS! ZAPISZ SIĘ!
A OTRZYMASZ INFORMACJĘ.
JAK POPRAWIĆ SWÓJ LOS? 
 
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz